WELKOM BIJ O.B.S. HET RUIMTESCHIP.

De openbare basisschool in Woldwijck.

Op onze school willen wij dat ieder kind zich veilig en welkom voelt waardoor hij/zij zich met zelfvertrouwen optimaal kan ontwikkelen

SCHOOLREGELS

Wij gaan respectvol met elkaar om, je mag zijn wie je bent.

Wij helpen elkaar.

Wij werken en lopen rustig in school.

Wij zijn zuinig op onze en elkaars spullen.

Wij houden de school binnen en buiten samen netjes.

 

KWALITEIT

Een gevarieerd lesaanbod, moderne lesmethoden, werken met hoofd, hand en hart, een sterke school, goede resultaten.

MAATWERK

Aandacht voor ieder kind, voor het snelle kind en voor het kind dat wat meer tijd of zorg nodig heeft, differentiatie binnen de groep, interne begeleiding; ieder kind bereikt zijn top. Passend onderwijs voor kinderen met leer- of concentratieproblemen.

GROEN EN TECHNIEK

Een natuurspeeltuin op het plein, samenwerking met het NME-centrum in het Gorechtpark, techniekonderwijs van groep 1 t/m 8.

Obs Het Ruimteschip

Astronautenlaan 33 / Postbus 526

9602 EN Hoogezand / 9600 AM Hoogezand
Tel: 0598-321376/ mobiel:06-47855774

admin@hetruimteschip.nl