De School

SpeelplaatsHet Ruimteschip is gehuisvest aan de Astronautenlaan 33, 9602 EN Hoogezand. Telefoon: (0598) 321 376; fax: (0598) 352 044; e-mail: admin@hetruimteschip.nl. Post kunt u sturen naar Postbus 526, 9600 AM Hoogezand.

Het Gemeentebestuur van Hoogezand-Sappemeer vormt het bestuur van de school. Het adres van het bestuur is Gorecht-Oost 157, 9603 AE Hoogezand, tel. 373737. Hoofd van de afdeling onderwijs is mevrouw M. Bakker.

De schoolleiding is in handen van dhr. M. Weersma (directeur). De namen van de groeps- en vakleerkrachten kunt u terugvinden onder de knop 'het team op de website en zijn tevens opgenomen in het informatieboekje dat de leerlingen op de eerste schooldag van ieder schooljaar meekrijgen. Hierin staan ook de namen beschreven van het onderwijsondersteunend personeel en de leerkrachten die verantwoordelijk zijn voor de interne begeleiding, de remedial teaching en overige taken.

De medezeggenschapsraad (MR) heeft een eigen knop op de website. Zij stellen zich graag aan u voor. De namen en adressen van de leden van de MR kunt u hier terugvinden en staan in het informatieboekje vermeld.

Schooltijden

Groep 1 t/m 8:
ochtend:         08:30 uur - 11:45 uur
middag:          13:00 uur - 15:15 uur

Woensdag:
groep 1 - 4:     08:30 uur - 11:45 uur
groep 5 - 8:     08:30 uur - 12:30 uur

Vrijdag:
Vrijdagmiddag zijn de groepen 1 t/m 4 vrij.

 

 

Het inspectierapport van 2011 vindt u hieronder. Het betreft een vierjaarlijks onderzoek.

Ook het schoolondersteuningsprofiel vindt u hier.