Basisontwikkeling

Foto 1Foto 2Foto 3

Ontwikkelingsgericht werken: opbrengstgericht in de volle breedte!
Echte spel- en onderzoeksactiviteiten zorgen voor betekenisvolle inhouden.
Echte problemen en kwesties zorgen voor kritisch handelen en denken.
Het is onderwijs waar je wat aan hebt, nu én later.
Goed leren lezen, schrijven en rekenen hoort daar natuurlijk gewoon bij, vanaf het allereerste begin.

Ontwikkelingsgericht onderwijs vormt het begin van het basisonderwijs. De doelen, activiteiten en werkwijzen van ontwikkelingsgericht onderwijs liggen ten grondslag aan alle ontwikkelings- en leerprocessen die kinderen doormaken. Ontwikkelingsgericht onderwijs gaat vooraf aan onderwijs in vak- en vormingsgebieden.

Via ontwikkelingsgericht onderwijs proberen we de traditionele scheiding tussen spelactiviteiten in de kleutergroepen en het zogenoemde "echte leren" in groep drie op te heffen. Kenmerkend voor ontwikkelingsgericht onderwijs is de betrokkenheid van kinderen bij activiteiten. De taak van de leerkracht is om zoveel mogelijk activiteiten aan te bieden die aansluiten bij de belangstelling van het kind. De leerkracht zorgt er uiteraard ook voor dat de specifieke ontwikkeling aan de orde komt, zoals omgaan met kleur en vorm, het hanteren van spelregels, het omgaan met gereedschappen en technieken, omgaan met geschreven en gedrukte taal.

Voor ons houdt dat in dat we meer verschillende spelsituaties aanbieden in overleg met de kinderen zoals bijvoorbeeld het inrichten van een kappershoek, een groentewinkel, een restaurant, een babyhoek met daarbij als vaste hoek de huishoek (voormalige poppenhoek).
Zo kan het gebeuren dat de kinderen vanuit de huishoek uit eten gaan in het restaurant, of naar de kapper willen, of boodschappen doen. U kunt zich waarschijnlijk wel voorstellen dat er veel gepraat en geregeld wordt. Kinderen blijken dan vol ideeën te zitten waar de leerkracht weer op in kan spelen. De kinderen komen op deze manier op een voor hen zinvolle manier ook in aanraking met de geschreven en gedrukte taal. Voorbeelden hiervan zijn het maken van een boodschappenlijstje, kassabonnen en menukaarten. De kernbedoelingen van ontwikkelingsgericht onderwijs kunnen door middel van een samenhangend aanbod van activiteiten worden gerealiseerd. Activiteiten die passen bij ontwikkelingskenmerken van kinderen, die voor hen van betekenis zijn en die ontwikkelingswaarde hebben. Dus:

  1. Omgaan met materialen: experimenteren, producten maken;
  2. Spelactiviteiten: beweging, constructie, rollenspel;
  3. Communicatieve aspecten: gesprek, vertellen, spelletjes en dergelijk.Foto 4