Informatieboekje


Op de eerste schooldag krijgen de kinderen traditiegetrouw dit informatieboekje mee naar huis. In dit informatieboekje worden de evenementen en activiteiten op een rijtje gezet en krijgt u algemene kennis over het reilen en zeilen op Het Ruimteschip. Hoe informeren we de ouders over de vorderingen van de kinderen? Wanneer hebben de kinderen gymnastiek? Hoe zit
het met overblijven en voorschoolse opvang op school? Wordt er huiswerk gegegeven in de hogere groepen? Wat doet de school aan cultuuroverdracht? Dit informatiebulletin biedt u
achtergrondinformatie over de activiteiten op Het Ruimteschip. Ook krijgen de ouders informatie over de activiteiten op school via onze homepage en natuurlijk vooral via de  luchtpost, onze wekelijkse nieuwsbrief. Wij raden u aan om dit boekje door te lezen en vervolgens te bewaren. Als u vragen over de inhoud heeft, kunt u na schooltijd altijd terecht bij de leerkracht van uw kind(eren). Een verantwoording van ons onderwijs kunt u lezen in onze schoolgids die op onze website staat onder menu De School. Indien u geen toegang heeft tot onze website kunt u dit aangeven bij de administratie. U ontvangt van ons dan een uitdraai van onze schoolgids.

BijlageGrootte
PDF-pictogram Informatieboekje 2017 - 20181.49 MB