Leerlingenraad

Wij hebben op Het Ruimteschip een leerlingenraad. Ieder jaar wordt er in alle groepen een klassenvertegenwoordiger gekozen die wordt afgevaardigd in de leerlingenraad. De leerlingenraad bestaat uit 11 kinderen (van groep 1 tot en met 8) die uit hun midden een voorzitter en een secretaris kiezen. De achterliggende gedachte van de leerlingenraad is dat inspraak en medezeggenschap van leerlingen de betrokkenheid van de kinderen bij het onderwijs en het schoolgebeuren vergroot. Op deze wijze komen kinderen op een andere manier met elkaar, met de leerkrachten en met de schoolleiding in gesprek. De voorstellen die de leerlingenraad uit naam van alle kinderen doet worden aan de schoolleiding voorgelegd. Het omgekeerde is ook mogelijk.

De leerlingenraad van het schooljaar 2017 - 2018 bestaat uit de volgende kinderen: Sarah, Senna, Vida, Quinty, Shane, Wesley, Dalia, Sanne, Marit, Bram en Jessin.