De leerlingenraad vergadert...

Iedere maand vergadert de leerlingenraad. Vanaf deze week heeft de leerlingenraad een bus op het binnenplein staan. De kinderen van onze school kunnen daar een briefje in doen met hun plan of idee. Het verslag van de vergadering wordt in de klas besproken. Ook staat het op de website. Op 14 maart kwam Saskia (moeder van Joep & Mara) namens de oudercommissie de vergadering bijwonen. Zij gaf de leerlingenraad namens de ouders een cheque van 500 euro. De kinderen gaan nu met de klas bespreken waar dit geld aan wordt besteed.