De zilveren weken in groep 3a/4a.

De eerste twee weken na de kerstvakantie worden ook wel de zilveren weken genoemd. De kinderen en de juffen hebben afstand genomen van school en komen voor het eerst weer bij elkaar als groep. De groepsnormen zijn na de start van het schooljaar al vastgesteld, maar de eerste schoolweken wordt er even opnieuw afgetast. In deze zilveren weken werken we opnieuw aan een positief groepsklimaat door aandacht te besteden aan groepsvormende activiteiten. We herhalen de schoolregels en groepsregels