NL Doet!

Vrijdagmiddag 10 maart NL Doet! En daarom werd er door een grote groep vrijwilligers en leerkrachten flink geklust en gesopt op onze school. De leerlingenraad bedacht dat de school een schoonmaakbeurt kon gebruiken. Ook werd de basketpaal geplaatst op het schoolplein. Deze werd aan de kinderen geschonken door de oudercommissie. Ouders en vrijwilligers bedankt voor jullie hulp!