Cultuureducatie

Cultuureducatie op Het Ruimteschip

Op Het Ruimteschip is het onze bedoeling dat:

 * Cultuureducatie een bijdrage levert aan de ontwikkeling van de creativiteit van kinderen.

Door middel van beeldend, taal, muziek, literatuur, spel en beweging kunnen de kinderen werken aan hun creativiteit en hun creatieve vaardigheden vergroten. Ze leren om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.

* Kinderen van cultuur leren genieten en het leren waarderen.

Door cultuur samen te beleven delen de kinderen ervaringen en leren ze van elkaar . Ze leren om verschillende inzichten te krijgen en om te genieten van iets wat door een ander gemaakt is.

* Alle kinderen kunnen kijken maar we leren ze te zien.

We leren de kinderen door middel van kunstgeschiedenis en kunstbeschouwing te zien en niet alleen maar te kijken om zodoende de wereld beter te begrijpen. Zorgvuldig kijken levert niet altijd zicht op.

* Kinderen kennis van de wereld om zich heen opdoen en aandacht hebben voor cultureel erfgoed.

We willen dat kinderen zich laten verrassen door wat de omgeving te bieden heeft en aandacht hebben voor cultureel erfgoed in de omgeving en daar omheen.

*  Alle leerlingen in aanraking komen met kunst, media en erfgoed op school en in de “echte” wereld.

We willen dat kinderen ervaringen opdoen, nieuwsgierig zijn ( en blijven) en nieuwe dingen ontdekken in de wereld om zich heen.

 

Hoe werken we aan de kerndoelen?

De school werkt met de methodes Uit De Kunst, Muziek en Meer en Eigenwijs Digitaal. Deze methodes worden vooral als bron gebruikt en om een doorgaande lijn te kunnen verantwoorden.

Een vakspecialist muziek binnen het team is verantwoordelijk voor muziekonderwijs in een doorgaande lijn.

Het Cultuurmenu voorziet in een gevarieerd aanbod aan voorstellingen, zowel buiten als binnen de school en heeft een keuzemenu voor alle basisscholen in Hoogezand-Sappemeer.

 

Hoe betrekken we de culturele omgeving in ons onderwijs?

Alle groepen maken gebruik van de bibliotheek, in de vorm van bezoek aan de plaatselijke bibliotheek en via leskisten naar aanleiding van thema’s. Ook heeft de school sinds juni 2016  “de bibliotheek op school” genaamd De Leesplaneet.

Hoogezand-Sappemeer beschikt over een Kunstencentrum annex theater (Kielzog). Alle kinderen bezoeken meerdere keren gedurende hun schoolloopbaan het theater en vanuit het Kunstencentrum komen professionals op school, voor muziek en beeldende activiteiten. Dit onder de naam Cultuurmenu.

In de kleutergroepen is er binnen de thema’s aandacht voor kunst, media en erfgoed. Uitstapjes in de buurt zijn onderdeel van het programma.

De gemeente heeft een rijke geschiedenis vanuit het ontstaan van de Veenkoloniën.

Er is een bloeiende metaal – en scheepsbouwindustrie en een historische werf. Ook vanuit de agrarische geschiedenis is veel materiaal beschikbaar (o.a. W.A. Scholten, kartonindustrie) om te thematiseren.

De Tweede Wereldoorlog heeft zijn sporen nagelaten middels diverse monumenten.

De gemeente zelf beschikt over een aantal rijksmonumenten in de vorm van gebouwen, sluizen, molens, enz. Al dit materiaal wordt gebruikt in thema’s.

In de buurt van de school ligt het Gorechtpark met een Natuur- en Milieu Educatiecentrum. Alle groepen maken gebruik van het aanbod van N.M.E.

Groningen is dichtbij; jaarlijks bezoekt  een groep het Groninger Museum en maken de leerlingen van groep 8 een stadswandeling in het kader van WO2.

Ook het Veenkoloniaal Museum in Veendam wordt jaarlijks bezocht door de leerlingen van groep 8 in het kader van het thema Geschiedenis Hoogezand-Sappemeer. Het museum in Heiligerlee en de vesting Bourtange worden bezocht door groep 7 n.a.v. het thema Tachtigjarige Oorlog.

Het Wad wordt jaarlijks geëxploreerd door de leerlingen van groep 6.

Leerlingen uit groep 3 bezoeken de Fraeylemaborg in Slochteren en het brandweermuseum in Sappemeer.

Groep 4 gaat naar de Noordermolen in Noordbroek of de molen in Zuidlaren.

 

De Kinderboekenweek is tweejaarlijks een schoolbreed thema  gekoppeld aan het thema van de Kinderboekenweek met als afsluiting het Kinderboekenbal (presentaties in de groepen, open podium, boekenruilbeurs).

Daarnaast is er tweejaarlijks een schoolbreed thema  met een actueel onderwerp en veel ruimte voor cultuuronderwijs.