Internationalisering

Internationalisering.

Gedurende 6 jaar zijn we betrokken geweest bij twee internationale projecten, gesubsidieerd door het Europees Platform dat zich ten doel heeft gesteld mensen, en dan begin je uiteraard aan de basis, kinderen te vormen tot “Europees Wereldburger”. Beide projecten zijn geïnitieerd door Doug Springate van de “University of Greenwich” in Londen.

“My Future in Europe”
“Democracy in Primary Schools in Europe” 
Betrokken scholen:
Landas Skole-Bergen, Noorwegen
Liland Skole-Bergen, Noorwegen
Hollbeach Primary School-Londen, Engeland
Kilmory Primary School-Londen, Engeland
Escola Santa Maria-Porto, Portugal
Hogaholmskolan-Malmo, Zweden
Westerschool-Wildervank, Nederland
Groningse Schoolvereniging-Groningen, Nederland
Het Ruimteschip-Hoogezand, Nederland

 
“My Future in Europe”
De kinderen uit de verschillende landen leerden elkaar kennen middels een zogenaamd “Who Am I “ formulier. De kinderen stelden zichzelf aan elkaar voor, uiteraard in het Engels. De formulieren werden gebundeld en via de reguliere post verstuurd. Dit contact werd gedurende het project uitgebreid. Uiteindelijk resulteerde dit in lespakketten, door de kinderen samengesteld, over de eigen omgeving. Na uitgebreid de geschiedenis van de betrokken landen te hebben besproken verplaatsten we ons naar het heden. Hoe zien we onze plek in het huidige Europa en wat verwachten we van de toekomst : “My Life in Year 2010”. Iedere school koos een bepaald onderwerp om dit vorm te geven en ging daarmee aan de slag. Aangezien we ons ten doel hadden gesteld het ICT gebruik te stimuleren verliepen de contacten steeds vaker via de elektronische snelweg, de e-mail. Ook de manier waarop de kinderen het gemaakte werk presenteerden kreeg met behulp van de computer een geheel nieuwe dimensie. Met name het programma “PowerPoint” werd vanaf dit moment veelvuldig gebruikt. We ontwikkelden op onze school een cursus PowerPoint voor kinderen. Wij kozen als startpunt ten aanzien van de toekomst verwachting : “Beeldende kunst in 2010”. Onze kinderen formuleerden de volgende onderzoeksvragen:

1. In year 2010 it is no longer allowed to make changes in the environment unless approved by artists.
2. In year 2010 we only make art with pencils because paint is to dangerous for the environment.
3. In year 2010 we only make art with the computer.
4. In year 2010 a artist will come once a week to teach us.
5. In year 2010 you only will have to put a floppy in your head to learn something.

De stellingen moesten de deelnemende scholen tijdens een zogenaamd Children’s Parliament verdedigen. In juni 1999 kregen we bezoek van 24 kinderen uiteraard begeleid door hun meesters en juffen. Dit gezelschap kampeerde op de heuvel achter onze school in tenten die we mochten lenen van “Scouting Hoogezand”. Iedere school bedacht een manier om de kinderen voor dit evenement te selecteren. Bij ons ging dat als volgt : Allereerst werden de ouders van de kinderen van de groepen 7 en 8 uitgenodigd voor een internationale informatieve avond. Opgesierd met hapjes en drankjes uit de betrokken landen en twee genodigden die de mensen in het Noors en Engels welkom heetten bespraken we die avond met de ouders wat we van de kinderen verwachtten. Vervolgens mochten de kinderen een sollicitatiebrief schrijven (in de groepen werd uiteraard geoefend) waarna alle sollicitanten werden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.
Naast de voorbereiding op het “Children’s Parliament” was er natuurlijk ook tijd om de omgeving te verkennen. We brachten onder meer een bezoek aan het Groninger Museum, Meerwijck en beklommen “d’Olle Grieze”. Ook namen we de kinderen mee naar Noordpolderzijl. Estafette op het wad! Onvergetelijk! Het verblijf in Hoogezand werd een enorm succes, mede door de enorme inzet van ouders en studenten van de Hanzehogeschool, Groningen. Het “Children’s Parliament” vond plaats in de kantine van het “Dr. Aletta Jacobs College”. We mochten daar 
gebruik maken van hun apparatuur.

Dit “Children’s Parliament” was een zogenaamde “Trial Course”. Een soort generale repetitie voor het parlement in London het schooljaar daarop. De selectieprocedure voor de kinderen verliep op dezelfde manier. Ook in London werkten de kinderen hard aan de presentaties voor het “Children’s Parliament”. We hadden veel geleerd van het voorgaande jaar. Dit parlement werd daardoor een nog groter succes. We haalden zelfs het BBC nieuws. Het hele gebeuren werd bijgewoond door leerkrachten vanuit heel Europa die zich konden inschrijven voor een zogenaamd ”In-Service Course”.
“Democracy in Primary Schools in Europa”

Binnen het kader van “Democracy in Primary Schools in Europa” kozen we op onze school voor het volgende onderwerp: “Norms and Values related to Art”. In samenwerking met opnieuw het “Dr. Aletta Jacobs College” ontwikkelden we een site met daarop foto’s van schilderijen in verschillende categorieën. Deze kwamen voort uit interviews die de kinderen hadden afgenomen in ons plaatselijke winkelcentrum met als onderzoeksvraag: Weet u wat Unicef doet? We bouwden een site waarop de kinderen de schilderijen konden bekijken. Door te klikken op de naam van de kunstenaar werd je vervolgens verwezen naar een online kunstencyclopedie om meer te weten te komen over leven en werk. De kinderen maakten vervolgens werkstukken over de gekozen kunstenaar in Word en PowerPoint. Het ging er vooral om te onderzoeken op welke wijze normen en waarden worden en werden vormgegeven. Dat een kunstwerk vaak een weerslag is van de tijd waarin ze ontstaan konden we duidelijk zien tijdens een excursie naar het Groninger Museum. We bezochten de expositie “Fatale Vrouwen”. De kinderen schreven ter plekke verhalen over de kunstwerken. Terug op school werden de verhalen verder uitgewerkt.
Nu was het tijd om zelf kunstwerken te maken. Er werd geschilderd, met gips werden beelden gemaakt, op de computer hoorspelen gemaakt met bestaande schilderijen, collages gemaakt met bestaande schilderijen etc.

Ook de resultaten van het project "Democracy in Primary Schools in Europe" zijn in een "Childrens Parliament" gepresenteerd en wel in Bergen, Noorwegen. In jeugdherberg "Montana"ontmoetten de kinderen uit Engeland, Portugal, Zweden, Nederland en Noorwegen elkaar. Iedere school werd vertegenwoordigd door 4 kinderen. Het was een prachtige maar ook zeer intensieve week. Een van de kinderen maakte hierover een PowerPoint presentatie.