15 juni 2017.

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Onderwijs is het fundament van onze samenleving, maar de kwaliteit staat onder druk. Er dreigt een ernstig lerarentekort in het primair onderwijs. De huidige basisschoolleraren hebben te maken met een hoge werkdruk en een salaris dat veel lager is dan in andere sectoren, waaronder het voortgezet onderwijs. Het aantal burn-outs is hoger dan in welke andere sector ook. Dat maakt het werk niet aantrekkelijk voor mensen die een baan in het onderwijs overwegen. Dat zie je ook terug in het dalende aantal studenten op de pabo-opleidingen.

Wij hebben een fantastisch mooi vak en wij willen goed onderwijs blijven geven aan alle kinderen, maar de huidige situatie is niet langer vol te houden. Wij vragen de politieke leiders werk te maken van investeringen in het primair onderwijs: om kwalitatief hoogwaardig onderwijs te kunnen geven moet er geld komen voor het omlaag brengen van de werkdruk en voor een eerlijk en rechtvaardig salaris.

[U kunt ons helpen om die eis kracht bij te zetten door de petitie te ondertekenen op https://www.pofront.nl/petitie/.

* De schoolfotograaf komt op dinsdag 20 juni. In verband met de schoolreis van groep 7 zal de fotograaf direct om 08.15 uur de kinderen van groep 7 op de foto zetten.

* Bijna iedereen heeft het schoolreisgeld betaald. Indien u dit nog niet gedaan heeft, verzoeken we u het zo spoedig mogelijk over te maken op rekeningnummer NL08INGB0009310227 t.n.v. obs Het Ruimteschip Schoolreizen. Vermeld s.v.p. wel de naam van uw kind en de groep erbij. Ook het geld voor het kleuterfeest (10 euro) kan op deze rekening gestort worden.

* Maandag gaan de groepen 3,4 en 5 op schoolreis. De groepen 3 en 4 gaan naar het Attractiepark Duinenzathe in Appelscha en groep 5 gaat naar het Attractiepark Drouwenerzand. Het belooft een warme dag te worden, smeer uw kind dus thuis goed in! Wij zorgen voor voldoende drinken.

* Dinsdag gaat groep 7 op schoolreis naar Joytime in Grolloo. Het zal vooral een sportieve dag worden. We vertrekken om 9.15 uur vanaf school en we zijn rond 16.15 uur weer terug. De kinderen krijgen tussen de middag een lunch, maar verder moeten ze zelf voldoende eten en vooral drinken meenemen. Denk ook aan zwemkleding, extra kleding en goed schoeisel, aangezien we op 'survival' gaan. We hebben er veel zin in!!

* Vandaag ging groep 6 wadlopen. Het weer was prachtig. Ze hebben door de blubber gelopen en toen het vloed werd konden ze in de zee. Het water kwam heel snel op en haalde de kinderen zelfs in. De kinderen hebben genoten.

* Vandaag is groep 7 in het kader van de 80-jarige oorlog naar de vestingstad Bourtange geweest. Door middel van een rondleiding zijn we van alles te weten gekomen over dit stadje uit 1740. Het was een leuke, leerzame ochtend.

Dinsdag hadden de kinderen van groep 7 sportdag. Een zeer geslaagde dag met verschillende sporten uit de atletiek. De dag werd afgesloten met een veldloop waarbij Eric Blauw 4e werd en met een prachtige beker naar huis ging. De dag erna kwamen veel kinderen op school met spierpijn. Een goed teken!

* In februari heeft een aantal kinderen van onze school meegedaan met de voorronde van de schoolbattle in het zwembad de Kalkwijck. Woensdag 21 juni is de finale van deze schoolbattle in het zwembad, dan strijden de finalisten van onze school tegen de finalisten van andere scholen. De finalisten voor onze school zijn Chloë Snip uit groep 5b, Jens Kremer uit groep 3a/4a en Zoë Ebeling uit groep 5b. Deze finalisten mogen gratis naar binnen om 14.30 uur. Succes allemaal!

* Op donderdag 29 juni doen de groepen 1/2 mee aan de nationale modderdag. Tijdens deze dag staat het beleven van modder centraal. Kinderen ervaren de modder met al hun zintuigen: voelen, ruiken, horen, proeven en zien. Vies worden mag op modderdag! Wanneer kinderen vies mogen worden, neemt de kwaliteit van het spel toe. Wij vragen u om de kinderen een extra set kleding en een handdoek mee te geven.

Lijst met relevante data

Maandag 19 juni 

Schoolreis groep 3,4,5 & Schoolreis groep 7

Dinsdag 20 juni

Schoolfotograaf

Woensdag 21 juni

Schoolbattle in het zwembad

Donderdag 29 juni

Modderdag groep 1/2

Dinsdag 27 juni t/m vrijdag 30 juni

Schoolreis groep 8

Dinsdag 4 juli

Schoolreis groep 6

Donderdag 6 juli

Kleuterfeest groepen 1/2

 

Tot zover deze luchtpost; de volgende verschijnt op donderdag 29 juni 2017.